Persbericht: Lancering Project Sunovate

Deel dit artikel:

Project Sunovate ontwikkelt unieke rendementsverhogende (BI)PV folies voor gebruik in ramen en zonnepanelen.

Om de Europese energie- en klimaatdoelstellingen te halen, met als ultiem doel een energie- en klimaat neutrale gebouwde omgeving in 2050, is het noodzakelijk om het energieverbruik in gebouwen zoveel mogelijk terug te dringen. Het effectieve gebruik van zonlicht en zonnewarmte kan een grote impact hebben op de energie-efficiëntie van gebouwen.

Het Interreg-project Sunovate richt zich op slim warmtebeheer in ramen en zonnepanelen. Binnen dit project worden nieuwe materialen ontwikkeld die actief zonnewarmte reguleren in slimme energiezuinige ramen en warmtewerende zonnepanelen Hierbij wordt ingezet op de unieke ontwikkeling en integratie van infrarood-lichtregulerende, gepigmenteerde polymeerfolies.

Smart window technologie

Binnen het project Sunovate wordt een nieuw type energiezuinig ‘slim raam’ ontwikkeld met gebruik van thermochrome folies. Deze technologie maakt het mogelijk om voor de verwarming van een gebouw in de winter optimaal gebruik te maken van binnentredend zonlicht (zonnewarmte). Tegelijkertijd voorkomt de technologie in de zomer dat teveel zonnewarmte een gebouw binnenkomt. Hierdoor blijft de kamertemperatuur lager en wordt de vraag naar koeling verminderd.

Warmte blokkerende folies voor zonnepanelen

Zonne-energie is de grootste en ruimschoots beschikbare energiebron. Project Sunovate ontwikkelt tegen warmtestraling beschermde zonnepanelen met een verhoogd vermogen en een langere levensduur. De gepigmenteerde encapsulanten in de zonnepanelen blokkeren infrarode warmtestraling terwijl het deel van het zonnespectrum dat wordt benut voor stroomopwekking ongehinderd wordt doorgelaten. Dit vermindert oververhitting van (BI)PV en verhoogt hierdoor het jaarlijkse vermogen en de levensduur van de zonnecellen.

Implementatie

De resultaten van het project Sunovate zullen na het project op verschillende manieren worden gebruikt. Ontwikkelde materialen en technologieën zullen worden geïmplementeerd in slimme ramen om het energieverbruik in gebouwen voor verwarming en koeling zoveel mogelijk te verminderen. En tevens in (BI)PV-panelen om de resterende energiebehoeften te dekken met verhoogde opbrengst aan lokaal opgewekte hernieuwbare elektriciteit

Partners

Sunovate is een project van TNO, Universiteit Hasselt, IMEC, KU Leuven, Yparex, Everlam, Glass for Glass en Soltech. Het project is geïnitieerd door TNO. Sunovate wordt gefinancierd door het Interreg VL-NL programma, de Nederlandse overheid en de provincies Limburg (NL / VL) en Noord-Brabant (NL). De ontwikkelde demonstratoren worden getest in de faciliteiten van SolarBEAT (NL) en EnergyVille (VL).

Project Sunovate

Project Sunovate wordt gefinancierd door het Interreg VL-NL programma, de Nederlandse overheid en de provincies Limburg (NL/ VL) en Noord-Brabant (NL). De ontwikkelde demonstratoren worden getest in de faciliteiten van SolarBEAT (NL) en EnergyVille (VL).

Project Sunovate Project Sunovate Project Sunovate

 

Join the conversation

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Menu