Universiteit Hasselt

Universiteit Hasselt logo

Wat zijn de relevante competenties en ervaringen van de organisatie voor het project?

In het Instituut voor Materiaalonderzoek van de UHasselt wordt expertise van chemici, natuurkundigen en ingenieurs gebundeld om onderzoek te doen naar nieuwe materialen voor een duurzame wereld. Op het gebied van energie ligt de focus op materiaalonderzoek voor zowel energieopwekking (bv. zonnecellen), energieopslag (bv. in batterijen of in chemicaliën) als energie-efficiëntie (thermochrome ramen), in welk geval de hele keten van materiaalontwerp, synthese totdat de betrouwbaarheid van de apparaten wordt besproken. We zijn partner in verschillende nationale, interregionale en Europese onderzoeksprogramma’s. De groep van Prof. Hardy en Prof. Van Bael (Anorganische en Fysische Chemie) heeft expertise in het ontwikkelen en begrijpen van oplossingsgerichte syntheseprocessen voor de gecontroleerde productie van anorganische materialen als bouwstenen voor duurzame toepassingen. Voorbeelden zijn elektroden en elektrolyten voor batterijen, grensvlaklagen in zonnecellen, bedrukbare functionele coatings, enz. Dankzij onze interdisciplinaire aanpak binnen het instituut kunnen we kennis en expertise bieden in het ontwikkelen van economisch en ecologisch verantwoorde synthese- en afzettingsprocessen van materialen, de chemische en fysieke karakterisering van deze materialen, evenals de prestaties van de ontwikkelde materialen in innovatieve apparaten. De rode draad en motivatie van het onderzoek is steevast ‘duurzaamheid’. We realiseren niet alleen vooruitgang in het ontwerp, de productie en de toepassing van materialen als bouwstenen voor innovatieve duurzaamheidsoplossingen. We leiden ook jonge wetenschappers op om innovatie en duurzaamheid als vanzelfsprekende ingrediënten op te nemen in hun visie als wetenschappers.

Wat is de motivatie van de organisatie om deel te nemen aan het project?

Het instituut voor materiaalonderzoek van de UHasselt is gespecialiseerd in fundamenteel en toepassingsgericht interdisciplinair materiaalonderzoek. We streven ernaar een leidende rol te spelen in kennis en ontwikkeling van geavanceerde materiaalsystemen die bijdragen aan een duurzame en gezonde wereld. Hiermee willen we wetenschappelijke / technologische prestaties bieden met een economische meerwaarde die een oplossing kunnen bieden voor de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd en omgeving. Onderzoek naar duurzame energiegerelateerde materialen is een speerpunt bij UHasselt, een van de vier partners in ‘EnergyVille’ en wil als ‘burgeruniversiteit’ onderzoek doen dat bijdraagt aan de welvaart van de regio. Interregionale samenwerkingen met andere onderzoeks- en industriële partners zijn een grote meerwaarde en motivatie.

De doelstelling van het Interreg-project, SUNOVATE, past perfect bij onze ambities om bij te dragen aan innovatie in duurzaamheid in deze regio, evenals bij onze expertise en drive om materialen te ontwerpen, synthetiseren en karakteriseren die dienen als bouwstenen voor duurzame toepassingen. Het biedt ons de mogelijkheid om onze kennis ook in te zetten bij de ontwikkeling van pigmenten voor duurzame energieopwekking en besparing in gebouwen. Hiervoor werkten we al samen met TNO en andere partners in het Interreg-project ENEF. De complementariteit tussen de partners binnen het consortium is een duidelijke meerwaarde en een vereiste om de bouwstenen die we zorgvuldig kunnen ontwikkelen in doordachte demonstratoren te valoriseren en ons als regio betekenis te geven in dit belangrijke onderzoek domein.

Join the conversation

Onze andere partners

Menu