TNO

TNO logo

Wat zijn de relevante competenties en ervaringen van de organisatie voor het project?

Productie, karakterisering en validatie van pigmenten op laboratorium- en pilot schaal; het maken en verwerken van gepigmenteerde polymeren via extrusie; modellering van optische eigenschappen van materialen; technische en economische haalbaarheidsstudies; fabricage en duurzaamheidstesten van zonnepanelen (Solliance); testen van innovatieve technologieën bij het Solar Energy Application Center (SolarBEAT) op het TU / e-terrein en leiden van (gesubsidieerde) consortiumprojecten, communicatie en disseminatie van projectresultaten; positie op de Brightlands Chemelot Campus (binnen Brightlands Materials Center), en een goed interregionaal netwerk Zuid-Nederland – Vlaanderen (bijvoorbeeld TNO-Principal Scientist Pascal Buskens is ook deeltijdhoogleraar aan de UHasselt; strategische samenwerking met partner IMEC binnen Holst Center, en IMEC en UHasselt binnen Solliance etc.).

Wat is de motivatie van de organisatie om deel te nemen aan het project?

TNO richt zich binnen een aantal transities sterk op de onderwerpen hernieuwbare energie en energieconversie en opslag: de transitie-energie, de transitie-verstedelijking (o.a. warmteterugwinning in de gebouwde omgeving), en de transitie-industrie (bijvoorbeeld dunne film zonnecellen / Solliance ). Binnen dit Interreg-project wil TNO samenwerken met andere vooraanstaande kennisinstellingen om het kennisniveau op het gebied van duurzame energieopwekking en -besparing in gebouwen op een zodanig hoog niveau te brengen dat bedrijven uit de regio Vlaanderen-Nederland dit kunnen oppikken en uiteindelijk onderscheiden in de markt door innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Join the conversation

Onze andere partners

Menu