Imec

Imec logo

Wat zijn de relevante competenties en ervaringen van de organisatie voor het project?

IMOMEC is een geassocieerd lab van IMEC (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum, Leuven) en is gehuisvest in de gebouwen van het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO), een onderzoekscentrum van de Universiteit Hasselt, met uitgebreide kennis op het gebied van materiaalkunde. Het zeer interdisciplinaire team van IMOMEC (chemici, fysici, ingenieurs, biomedische onderzoekers) concentreert zijn gezamenlijke activiteiten op het gebied van materialen met een brede bandafstand, organische synthese, materialen voor elektronische toepassingen, basismaterialen voor nanomaterialen, nanofysica en elektrische, fysische en chemische karakteriseren. Hiermee wil IMOMEC bijdragen aan een duurzame samenleving door deel te nemen aan (inter)nationale onderzoeksprogramma’s op het gebied van energieconversie en opslag en aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame materialen. De hoofdactiviteit van de onderzoeksgroep Anorganische en Fysische Chemie is de studie van milieuvriendelijke chemische methoden voor de bereiding van hightech nanogestructureerde anorganische materialen. Enerzijds wordt een sol-gel-methode op waterbasis ontwikkeld en met succes geoptimaliseerd voor de bereiding van geleidende en diëlektrische metaaloxidepoeders en dunne films. Daarnaast breidt de onderzoeksgroep de onderzoeksactiviteiten in de bereiding via hydrothermische routes en micro-emulsiemethoden uit en maakt ze anorganische nanomaterialen toepasbaar.

Wat is de motivatie van de organisatie om deel te nemen aan het project?

IMOMEC is een geassocieerd lab van IMEC gespecialiseerd in toegepast interdisciplinair onderzoek in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die bijdragen aan een duurzamere wereld. Daartoe realiseren we technologische doorbraken die een oplossing kunnen bieden voor de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd en omgeving en tegelijkertijd zorgen voor economische meerwaarde. Onderzoek naar materialen voor energie gerelateerde toepassingen is een speerpunt binnen IMOMEC, dat onder IMEC (een van de vier partners in ‘EnergyVille’) onderzoek doet dat bijdraagt aan de welvaart van de regio. Door deel te nemen aan het Interreg-project SUNOVATE, verwacht IMOMEC zijn expertise in de ontwikkeling van duurzame materialen uit te breiden naar hittebestendige pigmenten die in staat zullen zijn om selectief infrarood licht uit het zonnespectrum te filteren, al dan niet regelbaar. Enerzijds zal dit onderzoek zich richten op de chemische synthese en chemisch-structurele karakterisering van startproducten, tussenproducten en eindproducten. Bovendien zullen deze kenmerken verband houden met de chemische, morfologische, optische of andere relevante eigenschappen van de materiaalsystemen zoals ze worden toegepast.

Join the conversation

Onze andere partners

Menu